VERKSAMHET

Kommunikation och marknadsföring har varit basen för vår verksamhet sedan starten 1994. Idag är våra viktigaste plattformar internet och nätverk. All kommunikation handlar om trovärdighet och förtroende, och den vill vi hjälpa till att bygga för företag som vill nå ut till sina intressenter på ett effektivt sätt. Här är några av de verksamheter vi är aktiva inom.

För att kunna kommunicera med sina målgrupper behöver man veta på vilka digitala plattformar dessa finns. Vi analyserar och hjälper er att ta fram den bästa MEDIASTRATEGIN för att nå maximalt resultat.

 

 

Vi har arbetat med digitala media sedan 1994 och har stor erfarenhet av mediaproduktion i många olika former. Använd oss som producenter för stora och små mediabehov. Vår MEDIAVERKSTAD kan hjälpa dig med det mesta.

SOCIALA MEDIA är något av en hemmaarena för oss. Vi har stor erfarenhet av hur man använder sig av olika media på ett effektivt, strukturerat och resultatorienterat sätt och visar er hur ni maximerar er marknadsnärvaro.

Vi erbjuder WORKSHOPS inom olika områden för att öka era möjligheter att kommunicera bättre, bygga och förstärka ert varumärke och maximera er marknadsnärvaro. Vi erbjuder både skräddarsydda och öppna utbildningar och workshops.

NÄTVERKANDE blir allt viktigare för en framgångsrik affärsverksamhet. Det är på personlig nivå man skapar förtroende, trygghet och affärsmässig tillit, oavsett om man arbetar med stora eller små företag och organisationer. Vi är aktiva inom ett flertal nätverk och skapar samarbeten och affärsmöjlighet inom dessa.

Synligare Media Sweden AB

Box 24025 - 104 50 Stockholm - +4686609108 - info@synligare.se